1. خانه
  2. بلاگ

آشنایی و معرفی پروژه برج پارامیس

برج پارامیس یک برج با کاربری تجاری - مسکونی میباشد که زیر نظر تعاونی مسکن هیئت علمی دانشگاه تهران ساخته شده است مجتمع پارامیس دانشگاه تهران

آشنایی و معرفی پروژه مسکونی باران

مجتمع مسکونی باران دارای کاربری مسکونی بوده و عملیات ساخت مجتمع های باران زیر نظر تعاونی تعاونی مسکن نیروی انتظامی به اتمام رسیده است پروژه مسکونی باران

آشنایی و معرفی پروژه مسکونی دانشگاه تهران

مجتمع دانشگاه تهران زیر نظر تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران ساخته شده است شهرک دانشگاه تهران

آشنایی و معرفی برج های دوقلوی خاتم

برجهای دوقلوی خاتم زیر نظر تعاونی مسکن خاتم الانبیا سپاه پاسداران ساخته شده است برجهای خاتم المپیک

آشنایی و معرفی پروژه شهرک نمونه

شهرک نمونه رسا پروژه شهرک مسکونی نمونه زیر نظر تعاونی مسکن نامی و مشهور رسا ساخته شده است شهرک نمونه اتحادیه رسا

آشنایی و معرفی پروژه ارغوان

برج های ارغوان شخصی ساز بوده وعملیات ساخت آن در سال ۱۳۹۶ به پایان رسیده و مشتریان عزیز تحویل داده شده است برج ارغوان شهرک چشمه